జల్‌నేతితో శరీరంలోని విష పదార్ధాలు తొలగింపు

నేటి ప్రపంచంలో బాహ్యరూపానికి ప్రాధాన్యం  పెరగడంతో ప్రతొక్కరూ చక్కటి శరీరాకృతి, మెరిసే చర్మం, చక్కని ముఖంతో అందంగా కనబడాలిని కోరుకుంటున్నారు. ఫలితంగా పెద్ద పెద్ద బహుళ జాతి కంపెనీలు(ఎంఎన్‌సీలు) మాత్రం లాభపడుతున్నాయి. మానసరవాళి మాత్రం భ్రమలతో వెర్రి తిండి, రసాయనాలతో కూడిన సౌందర్య సాధనాలు వాడుతూ మహాదానందంగా వాటలిని వాడుతూ శరీరాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు. రోజు వారీఉత్పత్తుల్లో వాడ...
Read More

స్థూలకాయాన్ని (ఒబేసిటీ) ఎదిరించండి

స్థూలకాయాన్ని (ఒబేసిటీ) ఎదిరించండి మానవ శరీరం పలు కణజాల సముదాయం. వివిధద అమరికలతో కూడిన ఈ కణ సముదాయం ఒక భిన్న వ్యవస్థగా ఏర్పడి అనుకూల, ప్రతికూల ్పభావాలను కలుగజేసి చివిరికి శరీరం మొత్తంపై ప్రభావం చూపుతుంది. వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా నేడు ప్రతి వారిని ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య బరువునుతగ్గించుకోవాల్సి వారడం. ఇందుకోసం అధిక బరువు ఉన్న వారంతా భ్రమలో పడి పేవేవో తినడం, లైపోసక్షన్‌, ఎక్వుగ...
Read More

నాడీ శోధన ప్రాణాయామo (Alternate Nostril Pranayamam)

సన్నటి నాళాల( నాడీ ) శుధ్ధి శ్వాసను సక్రమ పరిచేందుకు యోగాలో టెక్నిక్‌లు ఉన్నాయి. ఆ టెక్నిక్‌లు ఎప్పుడూ ఉత్సాహపరుస్తూ వ్యాధులను దూరంగా ఉంచుతాయి. శ్వాసపై ధ్యౄస నిలిపి నియంత్రించుకునేందుకు సనాతన క్రియ ఒక సులభమైన మార్గం. ఈవ్యాసంలో ఆలోచన(మెదడు),శరీరం, ఆత్మను శుద్ధి చేయగల నాడీ శోధనం అనే శక్తిమంతమైన ప్రాణాయామ గురించి తెల్సుకుందాం. మన శరీరంలో ప్రాణ వాయువు ప్రవహించే సన్నని నాళాలు (చా...
Read More

ఆయుర్వేదం – Dhyan Foundation

అధర్వణ వేద ఉపాంగం ఆయుర్వేదం నాలుగు వేదాలైన ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అధర్వణవేదం సమకూర్చిన విజ్ఞానం గొప్ప జీవనదులతో సమానమైనది. సృష్టికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలూ నాలుగు వేదాలలో పొందుపచబడి ఉన్నాయి. ఈ నాలుగు ''మహానదు''లలోను ఒకటైన అధర్వణ వేదానికి ఉపనదిగా ఆయుర్వేదం నిలిచింది. సృష్టి మొదలైన తర్వాతి తక్షణ యుగాలలో వేదాలు గ్రంథస్తం కాలేదు. ద్వాపర యుగంలో మాత్రం వ్యాసమహర్షి వేద విజ్ఞా...
Read More