యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తెలుగు ప్రజలకు ధన్యవాదములు

వికృతి నామ సంవత్సరం 2010 ఉగాది మహోత్సవం విజయవంతం కావించిన యునైటెడ్ కింగ్డమ్ తెలుగు ప్రజలకు ప్రతి ఒక్కరికి మా హృదయ పూర్వక ధన్యవాదములు. Join facebook group: http://www.facebook.com/groups/telugupeopleinuk
Read More